Geolocate

Kaunas topographic map

Interactive map

Click on the map to display elevation.

About this map

Name: Kaunas topographic map, elevation, terrain.

Location: Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, Kaunas County, Lithuania (54.82074 23.75353 54.95956 24.10028)

Average elevation: 67 m

Minimum elevation: 11 m

Maximum elevation: 101 m